Tips & inspirasjon

.
Anbefalt

Bærekraft gjennom byggevarer

Veggplater-Huntonitt-brekraft-Systemhus-Foto-Huntonitt Veggplater fra Huntonitt er et populært og mye anvendt produkt som ogå tilfredsstiller kravene til bærekraft hos oss..

Systemhus setter strenge krav til kvalitet og miljø for byggevarer. Du kan føle deg helt trygg på at nye hus er laget med bærekraftige materialer, og på en bærekraftig måte.

Tydelige krav til leverandørene

Vi jobber kontinuerlig med å forebygge unødvendig miljøpåvirkning fra avfall, energi, innkjøp og transport ved boligbygging.

Cathrine Holm Dahle, kategorisjef for trelast i Mestergruppen og Systemhus, forteller at innkjøpsavdelingen stiller et bredt spekter av krav til en leverandør for at de skal få levere til oss. Bærekraft er et av områdene som leverandørene blir vurdert på.

Cathrine Holm Dahle er kategorisjef for trelast i Mestergruppen og Systemhus.

Cathrine forteller:

- Vi signerer rammeavtaler med våre leverandører, og i den avtalen stiller vi en del krav det er viktige at leverandøren oppfyller. I tillegg må leverandørene våre fylle ut et skjema som opplyser oss om hvilke sertifiseringer og interne rutiner de har for å overholde regler for miljø, klima og etikk.

Kravene omhandler blant annet en forventing om at produktet ikke er tilsatt mikroplast, eller inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som er oppført i EUs REACH-liste. Leverandørene skal også bekrefte at de aktivt jobber for å redusere miljø- og klimabelastning knyttet til transport. Der det er mulig, skal kjøretøy som tilfredsstiller Euro VI-standarden benyttes.

I tillegg har vi en forventing om at leverandører har medlemskap i et godkjent returselskap for avfallshåndtering. All emballasje skal være gjenvinnbar så langt det går, uten av det påvirker beskyttelsen av varen, sier Cathrine.

Plikt til å sjekke andre metoder

En del av å produsere produkter er å finne de mest kostnadseffektive måtene å gjøre det på. Det stilles likevel krav til leverandører gjennom produktkontrolloven som viser til at de skal vurdere om det er mulig å bruke andre produksjonsmetoder for å redusere helse- og miljøskader som kan oppstå ved nærhet til kjemikalier.

Deal or no deal

Mestergruppen stiller også strenge krav til leverandører når det gjelder etiske rammer for råvaretilgang, produksjon og distribusjon.

Leverandørens virksomhet skal som minimum tilfredsstille krav til FNs Global impact. Leverandøren skal ved forespørsel umiddelbart kunne dokumentere at den totale verdikjeden de representerer verken omfatter barnearbeid, eller bruk av noen form for arbeidskraft som ikke tilfredsstiller krav til forsvarlig arbeidsmiljø.

Einar Mørlan er innkjøpssjef i Mestergruppen.

- Konsekvensen hvis en leverandør ikke følger opp dette er at da blir det rett og slett ikke en avtale om samarbeid, forteller Einar Mørland, innkjøpssjef hos Systemhus og Mestergruppen.

Dokumentasjon av varer i NOBB - direkte innsikt i produktets egenskaper NOBB er en stor database der leverandørene legger inn dokumentasjon på alle sine produkter. 

Einar Mørland utdyper:

- Der kan man gå inn og finne all dokumentasjon og informasjon om produktet, og enkelt skaffe seg en oversikt over sertifiseringer som produktet har. Dette er et viktig verktøy som hjelper både oss og forhandlerne å levere transparente løsninger som kan vise til bærekraft.

Treet lever videre, også som hus

Bortsett fra at treverk er et naturlig produkt, og er et materiale som vokser tilbake etter at det har blitt hugget, kan vi lure på hvorfor å bygge et hus i tre er den mest bærekraftige løsningen som finnes i moderne byggeteknikk. Ifølge Einar Mørland gjør treverket den samme jobben i formen av et hus, som det ville gjort som et tre:

-Trevirket binder CO2 når det vokser. C02 blir lagret, selv om vi gjør treverket om til et hus.Ressursen er fornybar, og tre er et av de mest klimavennlige materialene vi kan benytte til husbygging, sier han.

Flere av kjedens benyttede byggevarer er basert på gjenbruk av råvarer; deriblant Glava isolasjon som er laget av resirkulert glass, armeringsstål som er laget av skrapjern og sponplater som er delvis resirkulert trevirke fra rivningsbygg, avslutter Einar Mørland.

NorDan er en av leverandørene i Mestergruppen som tilfredsstiller de tydeligene kravene våre innen bærekraft. På bildet ser vi produkter fra NorDan sin nye dør- og vinduskolleksjon; Black Line. Foto: NorDan
Oslo Entreprenørbedrift: Rekkehuset på Grønli blir...
Drømmehjemmet i trygge hender