Tips & inspirasjon

.

Forskning: Tester ut smart dampsperreløsning i kompakt isolert terrasse i tre

Cover_Joergen_Young_Elisabeth_Jelstad_klargjr_dampsperre Jørgen Young i Isola og teknisk sjef og prosjektleder i Systemhus, Elisabeth Jelstad, klargjør den smarte dampsperren for montering.

Kjedemedlemmene i Systemhus ønsket en måte å bygge takterrasse på som gir trinnfri adkomst, og idéen om å utvikle en ny løsning vokste frem. Måleresultatene til SINTEF Community fra pilotprosjektet i et bolighus i Wallyskogen på Fauske kan revolusjonere hvordan takterrasser bygges fremover.  

- Hvordan kan vi forbedre oss og bygge smartere? Vi får spørsmål og innspill fra Systemhusmedlemmer over hele landet, forteller Elisabeth Jelstad, teknisk sjef i Systemhus.

Takterrasser med beboelsesrom under gir i dag en konstruksjon med nivåforskjell, upraktiske trinn og dør plassert høyt på veggen. Alternativt må dimensjonen på bjelkelaget økes. 

- Vi fikk spørsmål om vi kunne gjøre noe med konstruksjonen for at den skulle bli mer kompakt og dermed unngå nivåforskjellen? sier Elisabeth Jelstad, teknisk sjef i Systemhus.

Hun diskuterte utfordringen i nettverket sitt. Da foreslo innovasjonssjef Jørgen Young hos byggevareprodusenten Isola å utvikle en løsning for kompakte takterrasser i tre. 
Bildet: Systemhuset “Furnes” som bygges i Wallyskogen på Fauske har takterrasse over beboelsesrom og er testprosjekt med en smart dampsperre.

Goretex for hus 

- Mitt forslag er å løse utfordringen med en «kompakttaksløsning» med Isola AirGuard Smart2 fuktadaptiv dampsperre. Denne smarte dampsperren gir mulighet for uttørking på den varme siden. Da kan vi ha isolasjon i hele bjelkelaget og legge taktekkingen direkte på taktro uten lufting. Forenklet kan vi sammenligne dampsperren med "goretex for hus", forklarer Jørgen Young.

Denne løsningen gir terskelfri adkomst til isolerte terrasser. Den smarte dampsperren er ikke et nytt produkt, men en videreutvikling av et system brukt på en ny måte. 

- Den smarte dampsperren har Teknisk Godkjenning, men ikke for dette anvendelsesområdet. Det nye anvendelsesområdet ønsker vi nå å teste ut sammen med SINTEF og Systemhus, fortsetter Jørgen Young.

Jørgen Young og Elisabeth Jelstad tok kontakt med dr.ing. Lars Gullbekken hos SINTEF Community, som er spesialist på dette området.

Bildet: Det er disse trinnene fra terrassen som unngås med en ny konstruksjonen med smart dampsperre.

Testprosjekt i Wallyskogen på Fauske 

Lars Gullbekken hos SINTEF Community ble begeistret over den nye idéen om en kompakt takterasseløsning. Med god planlegging kunne dette testes ut i et byggeprosjekt i praksis. 

- En test som denne må gjøres gjennom alle årstider og gå over 1-2 år for å verifisere om løsningen holder mål. En forutsetning for målingene er full kontroll på fukt i trevirket før den smarte dampsperren ble montert, sier Gullbekken.

Systemhusmedlemmet Varde Bygg AS på Fauske bygger Systemhuset Furnes, som er et av husene som har utfordringer med trinn til terrasse. Huset er tegnet av MG Arkitekter, som også har deltatt i detaljplanleggingen.

Bildet: Trinnfri adkomst med utgang til terrasser.

Pilottesting 

Varde Bygg AS hadde gode innspill til den praktiske gjennomføringen av testen.

- I starten tenkte vi at det var best å produsere huset i elementer innendørs i en produksjonshall for å ha kontroll på fuktigheten i materialene. Men siden de fleste hus fortsatt bygges på tradisjonelt vis på byggeplass, ønsket prosjektleder i Varde Bygg, Magnus Blekastad, at også testhuset skulle bygges slik, sier Elisabeth Jelstad.

Byggearbeidene startet opp, og i høst var det klart for å montere 12 sensorer for å måle fukt i konstruksjonen. Etter fuktnivået i treverket var akseptabelt, ble konstruksjonen isolert og den smarte dampsperren montert.

Bildet: Lars Gullbekken fra SINTEF Community fester følerne i takkonstruksjonen i testhuset.

En liten revolusjon 

- Erfaringene til nå viser at det er svært viktig å planlegge rekkefølgen av arbeidsoppgavene for å ha kontroll på graden av fukt i trevirket når det bygges konvensjonelt, sier Elisabeth Jelstad.

Nå tikker måleresultatene fra konstruksjonen i testhuset inn til SINTEF Community. Dersom resultatene viser at pilotprosjektet blir en suksess, vil dette gi et svært godt grunnlag for å få Teknisk godkjenning for den smarte dampsperren, brukt på denne måten. 

Dette kan bli en ny standard både hos Systemhus og bransjen for øvrig, og er en aldri så liten revolusjon. 

- Vi unngår unødige trinn og får dermed en bedre utnyttelse av arealene i tilstøtende rom. Det gir en mer funksjonell bolig, også med tanke på universell utforming. For oss i Systemhus er det viktig å vite, ikke bare tro. Nå venter vi spent på måleresultatene fra første hus! avrunder Elisabeth Jelstad. 

Bildet: Følerne skal gi svaret på om den nye konstruksjonen med smart dampsperre vil bli den nye måten å bygge takterrasser på.
Bildet: 12 følere er strategisk plassert i taket.
Bildet: Jørgen Young, Lars Gullbekken og Elisabeth Jelstad planlegger monteringen av den smarte dampsperren og følger spent med på måleresultatene.
Bildet: Elisabeth Jelstad, Lars Gullbekken og Jørgen Young med den nye smarte dampsperren i testhuset i Wallyskogen på Fauske.
Bildet: Den smarte dampsperren under montering.
Bildet: Den smarte dampsperren monteres i takkonstruksjonen.
Skyvedører gir deg mer plass
Etisk innleie: Systemhus og Adecco rydder opp i in...