Tips & inspirasjon

.

Systemhus MOVE - et prosjekt om fremtidens bokonsept

cover-Systemhus-MOVE_the-past-cannot-be-changed_the-future-is-yet-in-your-powe

Hvordan bor vi i fremtiden?

Som en av landets største huskjeder er vi opptatt av nettopp det. Det er bakgrunnen for at vi spør dem som representerer fremtiden; unge mennesker med ulik bakgrunn og faglig ståsted.

Vi har gitt 9 engasjerte og dedikerte unge mennesker i oppgave å komme frem til et konsept for hvordan vi bor i fremtiden. Fremtidsteamet vil presentere sitt arbeid for oss til våren. Ta godt imot dem, og hei på dem i alle kanaler!

Mennesket, teknologi og miljø 

Måten vi bygger hus på har ikke endret seg mye de siste 30 årene. Men vi tror at svært mye kommer til å endre seg i løpet av de neste 30 årene. Vi skal være i forkant - derfor lanserer vi nå Systemhus MOVE. 

Vi har valgt å sette fokus på tre områder som vi mener har stor betydning for hvordan vi kommer til å bo i fremtiden - mennesket, teknologi og miljø. Hvilken form prosjektet vil ta vil vise seg etterhvert som deltakerne får satt sitt preg på ønsket fokusområdet. Vi håper å kunne presentere nye tanker og ideer slik at vi som Norges største boligbygger kan strekke oss enda lengre i vår utvikling av boliger - i alle type formater. 

Les mer om en teknologisk hverdag om 30 år

Valgt gjennom audition og intervjurunder

I høst presenterte spente søkere seg for Systemhus-juryen på en audition i Oslo. Her presenterte deltakerne sine visjoner og fokusområder rundt fremtidens boformer. Samfunnets utfordringer knyttet til sosiale, demografiske og tekniske områder ble også dratt frem. Etter intervjurunder, individuelle presentasjoner og samhandling i gruppeoppgaver ble det endelige teamet satt sammen. 

Gruppen består av unge mennesker mellom 20-25 år som kommer fra hele landet. De representerer ulike fag- og interesseområder som er viktige aspekter innenfor boligutvikling. Deltakerne er delt inn i to grupper og det er en engasjert og spennende gjeng som vi gleder oss til å følge!

Les mer om deling i fremtiden

Møt våre to fremtidsteam!

Team: 4-MATION 

4-MATION består av Hindel, Malin, Julia og Joachim.

Hindel Kamara, 25 år

Bachelor i interiørarkitektur og sosiologistudent

Julia Grong, 25 år

Siviløkonom som jobber i Airthings 

Joachim Rogstad, 22 år

Byggingeniørstudent

 Malin Emilie Hoff, 25 år

Designstudent

Team: Bikuben 

Bikuben består av Jakob, Stin, Mathias, Rakel og Edgar. 

Jakob Henstein, 22 år 

Byggingeniørstudent 

Stin Ytterli, 24 år 

Bachelor i samfunnsgeografi

Mathias Sagvik, 21 år

Arkitektstudent 

Rakel Haug, 21 år

Psykologistudent

 Edgar Grane, 20 år

Studerer informasjonsteknologi

Følg Systemhus MOVE i sosiale medier 

Følg Systemhus MOVE i sosiale medier, og velkommen til å bli med på 8 spennende uker som forhåpentligvis vil inspirere og engasjere deg med interesse for bolig. 
Spørsmål rundt Systemhus MOVE? 

Ta kontakt med:

Prosjektleder Lise Stien: lise@systemhus.no, 478 18 661

eller

Markedssjef Birgitte Andersen: birgitte@systemhus.no, 905 88 330

Systemhus øker i et fallende marked
Nytt kompetanseprogram for eiendomsutvikling i gan...