Tips & inspirasjon

.

Nytt kompetanseprogram for eiendomsutvikling i gang i Systemhus

Systemhus_Eiendomsakademi_Even_Stenvaag_Leira_Senter_for-eiendomsfag_Hrdur_Hardarson-Geir_Frholm_Advokatfirmaet-SANDS-cover Even Stenvaag Leira i Senter for eiendomsfag, Hørdur Hardarson og Geir Frøholm i Advokatfirmaet SANDS ledet første modul i Systemhus Eiendomsakademi.

 27 deltakere fra Systemhus-bedrifter over hele landet har startet på et helt nytt kompetanseprogram om eiendomsutvikling. Frem til sommeren skal deltakerne gjennomgå 10 moduler med ulike tema innenfor eiendomsutvikling, dele erfaringer og lære av hverandre.

 - Tradisjonelt har byggefirmaer vært opptatt av det som skjer fra spaden er satt i jorda, til bygget står ferdig. Dette har endret seg, og i dag utvikler halvparten av medlemsbedriftene i Systemhus egne tomter og klargjør dem for bygging, forteller Hørdur Hardarson, regionssjef for region sør/vest i Systemhus og initiativtaker for Systemhus Eiendomsakademi.

Samtidig er eiendomsutvikling den delen av et byggeprosjekt hvor risikoen er desidert størst. Da Systemhus opplevde at behovet for mer kunnskap om det som skjer før byggestart ble større hos medlemsbedriftene, ble Senter for eiendomsfag kontaktet. Senter for eiendomsfag har siden 1997 spesialisert seg på formidling av eiendomskompetanse gjennom etterutdanning. 

Spesialtilpasset program for Systemhus 

I tett samarbeid med Systemhus satte Senter for eiendomsfag sammen et eget kompetanseprogram for medlemsbedriftene i huskjeden. Kompetanseprogrammet dekker essensen innenfor eiendomsutvikling som fag, og består av 10 samlingsbaserte moduler. Systemhus har vektlagt faglig tyngde med en praktisk tilnærming som deltakerne kjenner seg igjen i.

Tema som regulering av tomter, akkvisisjonsarbeid i praksis, bruk av utbyggingsavtaler, merverdiavgift for boligbyggere og prosjektkalkyler for boligbygging treffer behovet til bedriftene godt. Det samme med tomtekjøpsavtaler og opsjoner, grunneiersamarbeid, vurdering av risiko og fallgruber ved eiendomsutvikling, bestillerkompetanse for boligbygging og verdivurdering av ubebygget tomt.

Deltakerne på Systemhus Eiendomsakademi opplever kompetanseprogrammet som både nyttig og praktisk for byggefirma som utvikler eiendom.

Profesjonalisering 

- Vi har jobbet mye med hvor vi legger listen for både innhold og form på undervisningen. Selv om deltakerne har ulikt ståsted, ulik bakgrunn og erfaringer, ser vi at programmet treffer godt. I tillegg er deltakerne veldig aktive. De diskuterer og lærer mye av hverandre, sier Even Stenvaag Leira i Senter for eiendomsfag.

Hver modul i pilotprogrammet evalueres og justeres løpende. Planen er at Systemhus Eiendomsakademi skal gjennomføres hvert år fremover.

- Vi synes det er klokt og fremtidsrettet av Systemhus å tilby medlemsbedriftene et helhetlig kompetanseløft på et fagområde hvor kompleksiteten øker og fallgrubene er mange. Vi kjenner ikke til at andre huskjeder satser på slik opplæring, fortsetter Even Stenvaag Leira.

Systemhus har vektlagt faglig tyngde med en praktisk tilnærming som deltakerne kjenner seg igjen i.

Nyttig investering i kunnskap 

En av deltakerne på Systemhus Eiendomsakademi er Aud Østli, Hun er salgs- og markedsleder for de tre Systemhus-bedriftene Bygg-Team, Byggmester Magne Fjellhaug og Grønvold Bygg i Mjøs-regionen.

- Kompetanseprogrammet er svært nyttig for oss. Vi får mange gode tips og råd om hvordan løse komplekse saker innenfor eiendom. Her er det mye jus, men vi lærer å forstå jusen med en god og praktisk tilnærming som vi kjenner igjen fra egen hverdag, sier hun.

Norbolig i Rørvik er en annen medlemsbedrift som deltok med salgssjef Jørgen Gaare Mathisen.

- Det blir lagt vekt på arbeid med konkrete case, som er i kjernen av utfordringene vi opplever i det daglige. Systemhus Eiendomsakademi gir oss en god oversikt over faget eiendomsutvikling, og foredragsholderne er veldig dyktige, sier Jørgen Gaare Mathisen.

Hørdur Hardarson i Systemhus gleder seg over å være i gang med Systemhus Eiendomsakademi, som er en stor satsning både for huskjeden og medlemsbedriftene som deltar. De gode tilbakemeldingene fra de 27 deltakerne bekrefter at dette er en riktig investering.

- For å lykkes i dette markedet kreves kompetanse. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater, avrunder Hørdur Hardarson.

27 medlemsbedrifter deltar på pilotprogrammet Systemhus Eiendomsakademi.
Systemhus MOVE - et prosjekt om fremtidens bokonse...
Nytt og bærekraftig elementhuskonsept fra Systemhu...

Relaterte artikler