Tips & inspirasjon

.

Nytt og bærekraftig elementhuskonsept fra Systemhus og Rusånes fabrikker

Systemhus_Selnes_gruppebilde_Bilde16_cover Fra venstre: Remi Hansen, salgssjef i Kanstad Trelast AS, Ingve Kanstad, prosjektleder i Kanstad Trelast AS og Bodil Kanstad, daglig leder i Kanstad Trelast AS, og Elisabeth Jelstad, teknisk sjef i Systemhus og prosjektleder for det nye konseptet.

Da bolig- og byggevarekonsernet Mestergruppen kjøpte Rusånes Fabrikker i Saltdal i 2017, var målet å produsere elementhus på en bærekraftig og effektiv måte for kjedene Systemhus, Mesterhus og Blinkhus. Første elementhus er nå montert på Sortland under navnet Selnes, og konseptet er klart til å lanseres i resten av landet. 

Pilotprosjekt på Selnes på Sortland 

Pilotprosjektet med å produsere, levere og montere det første huset i det nye konseptet for effektive prosjektboliger startet tidlig i vår. Da hadde et konsept med elementhus for prosjektmarkedet vært på tegnebrettet hos arkitektene i Mestergruppen og i elementfabrikken i Saltdal en stund.

Daglig leder Bodil Kanstad og kollegaene i det tradisjonsrike byggefirmaet Kanstad Trelast i Lødingen hadde fått hånd om en attraktiv tomt nært fjell og strand på Selnes på Sortland som de ville utvikle. Spørsmålet om hva som skulle bygges og hvordan meldte seg raskt. 

- Først tenkte vi å bygge på konvensjonell måte på byggeplassen. Samtidig ønsket vi å bygge noe nytt og tidsriktig på denne attraktive tomten. Vi måtte også ta i betraktning at vi ikke hadde nok håndverkere til å bygge husene selv, forteller daglig leder Bodil Kanstad i Kanstad Trelast AS.

En ringerunde til elementhusleverandører i inn- og utland ga ikke resultater. 

- Enten hadde de ikke kapasitet til å levere, eller vi ble usikre på om leveransen holdt den høye kvaliteten vi krever. Det er heller ikke ukomplisert å forholde seg til utenlandske aktører og kontrakter, beskriver Bodil Kanstad.

Da Systemhus kom på banen med forslag om at Kanstad Trelast kunne være pilotbedrift for det nye elementhuskonseptet til Mestergruppen, begynte ballen virkelig å rulle. Planleggingen av byggefeltet på kunne startes for fullt av arkitektene i Mestergruppen Arkitekter, Rusånes Fabrikker, Systemhus og Kanstad Trelast. Elementhuskonseptet fikk navnet "Selnes", oppkalt etter pilotprosjektet fra Sortland 
De første to boligene monteres på Selnes på Sortland. De vil være innflyttingsklare rundt juletider.

Fra tegnebrettet til programmering av maskinparken 

Med et konkret husprosjekt i sikte, kunne elementhuskonseptet løftes fra tegnebrettet til å forberede produksjonen. Planleggingen av både logistikk og ikke minst programmeringen av maskinparken i fabrikken i Saltdal kunne starte. 

- Elementene fra oss elementer som er uisolerte råbygg med beiset kledning og vindsperre. Dører og vinduer er satt inn i elementene. I leveransen inngår også takelementer, beskriver fabrikksjef Jan Peter Pettersen i Rusånes Fabrikker.

Han legger til at de har erstattet den "gamle" måten å bygge på, hvor en snekker tok mål, gikk for å sage, og deretter gikk snekkeren tilbake for å hamre, med en langt mer effektiv masseproduksjon. Byggetiden blir betraktelig redusert sammenlignet med konvensjonell husbygging.

Elementene er enkle å transportere til byggeplass, uten mye "luft" i lasten. Transporten fra fabrikken i Saltdal blir kortere med mindre utslipp av CO2, siden fabrikken er nærmere markedet i Norge enn leverandører fra andre steder i Europa og Østen.

Huselementene fra Rusånes ankom Selnes merket og klare for montering.

De første elementene ble produsert i juni 

Elementene til de første husene ble produsert på fabrikken i juni. Huselementene ble merket og pakket for å sendes til Sortland etter sommeren. En viktig milepæl ble nådd da elementene til det første huset med to boenheter ankom byggeplassen på Selnes. Samtidig kom et byggelag fra Saltdalshytta Entreprenør AS for å montere huset.

- Enkelt forklart kan Selneshusene sammenlignes med Legoklosser. Elementene er standardiserte slik at husene enkelt kan forlenges eller forkortes, gjøres bredere eller smalere. Det gjør det nye huskonseptet både fleksibelt og robust, og vi oppnår reelle besparelser i hele byggeprosessen fra produksjonen til monteringen, forteller teknisk sjef og prosjektleder i Systemhus, Elisabeth Jelstad.

Vegger var oppe på to dager og baderomskabiner ble heist på plass dag tre. I løpet av to uker var huset tett, og snekkerne til Kanstad Trelast fortsatte det innvendige snekkerarbeidet.

Hun beskriver en spennende prosess med prøving og feiling. Nå som pilotprosjektet er godt i gang på Selnes, gjøres forbedringer i konseptet kontinuerlig. Byggefeltet på Selnes består av totalt 18 boenheter fordelt på to-, tre- og fireromsleiligheter.

Søskenparet Bodil og Ingve Kanstad tok utfordringen om å være pilotbedrift for det nye elementhuskonseptet. Bodil er daglig leder i Kanstad Trelast AS og Ingve Kanstad er prosjektleder.

 Selneshusene klare til bestilling

Optimismen og iveren over å ha kommet godt i gang med det nye konseptet er stor hos alle involverte. Kjededirektør Trond Lie i Systemhus gleder seg over at Mestergruppen har tatt et så fremtidsrettet grep med både norske trehus og norske håndverkstradisjoner i brunnen.

- Nå er det nye konseptet er klappet og klart til å rulles ut i resten av landet, og flere medlemsbedrifter har allerede bestilt Selnes prosjekthus, avrunder Trond Lie i Systemhus.

Teknisk sjef Einar Storjord på Rusånes Fabrikker har fulgt prosessen tett fra konseptet var på tegnebrettet, til programmeringen av maskinparken og de første prosjektboligene ble satt opp på Selnes.
Baderomskabiner løftes på plass.
Elementene til pilotprosjektet på Selnes ble produsert i juni på Rusånes Fabrikker. Foto: Rusånes fabrikker.
Produsert, pakket og klart for å sendes til Sortland. Fabrikksjef Jan Peter Pettersen på Rusånes Fabrikker er overbevist om at elementhuset Selnes er veien å gå for å bli mer konkurransedyktige for medlemsbedriftene i Mestergruppen. Foto: Rusånes Fabrikker.
Nytt kompetanseprogram for eiendomsutvikling i gan...
Hold varmen inne med isolerte vinduer