Tips & inspirasjon

.

Etisk innleie: Systemhus og Adecco rydder opp i innleie av arbeidskraft

Cover_Adecco_og_Systemhus_etisk_innleie_Torstein_Ravndal_og_Trond_Lie_komp
Høy byggeaktivitet med mye innleid arbeidskraft gjorde at Systemhus og bemanningsbyrået Adecco har sett behovet for å rydde opp. I sommer kom en ny rammeavtale på plass som sikrer tariffavtale i bedriftene som leier inn arbeidskraft, at den som leies inn har minst 80% stilling, og at innleie skal være avklart med tillitsvalgte. 

Innleie av arbeidskraft er stadig et høyaktuelt tema.
- Arbeidsminister Anniken Hauglie har bedt om råd fra byggenæringen om hvordan få stoppet ulovlig innleie. Vårt svar på dette er å lage gode rammeavtaler med bemanningsbyråene, sier Trond Lie, kjededirektør i Systemhus, som er en del av Mestergruppen.

Ny rammeavtale mellom Systemhus og Adecco 

Systemhus og Adecco vil gjøre det enklere for husfirmaene å leie arbeidskraft på en ryddig og etisk måte. I sommer signerte Mestergruppen og Adecco en ny rammeavtale for leie av arbeidskraft for medlemsbedriftene i kjedene.

- Vi er en seriøs aktør i byggebransjen, og har tatt initiativ til å rydde opp i regelverket fordi vi ønsker at innleie av arbeidskraft skal skje i ordnede former, sier Trond Lie.

Den nye rammeavtalen som er inngått med Adecco skal sikre at kjedemedlemmene i Mestergruppen har tariffavtale på plass og at all bruk av innleid personell er avklart lokalt med de tillitsvalgte. Samtidig sikrer avtalen at arbeidskraften som tilbys fra Adecco er ansatt i minimum 80% stilling.

Etisk innleie

- Det menneskelige aspektet er viktig for oss. Om en arbeidstaker kommer fra Adecco eller egen bedrift, fra Norge eller et annet land, er hun eller han en like verdifull ressurs. Det skulle bare mangle at ikke vi skal bidra til å rydde opp der det har vært rom for "grums", mener kjededirektøren. Tiltaket er godt mottatt i Mestergruppen, som til enhver tid leier inn flere hundre arbeidstakere til ulike prosjekter landet rundt.

De første bedriftene i kjedene tok i bruk den nye rammeavtalen med én gang, og flere byggefirma kobler seg på etter hvert som avtalen rulles ut.

Seriøse bedrifter 

Initiativet fra Mestergruppen er svært velkomment hos Adecco.

- Den byggeaktiviteten som har vært i landet ville rett og slett ikke vært mulig uten innleid arbeidskraft, både fra Norge og andre land. Ryddige forhold rundt innleie gjør både oss som bemanningsbyrå og leverandør til Mestergruppen til enda bedre aktører i byggebransjen, sier salgsdirektør i Adecco Bygg & Industri, Torstein Ravndal.

Han er glad for at bransjen selv viser at de kan rydde opp. Tilbakemeldingene fra bedriftene som har tatt rammeavtalen i bruk, er at avtalen er enkel å forholde seg til, og at den virker godt.

- Med denne rammeavtalen ønsker vi å sette en etisk og bærekraftig bransjestandard. Det gleder oss å se at flere andre aktører følger vårt eksempel, avrunder Trond Lie i Systemhus. 

Forskning: Tester ut smart dampsperreløsning i kom...
Familien Gjestvang bygde drømmehuset