prosessen

 • Prosessen rundt det å bygge bolig

  Prosessen rundt det å bygge bolig

  Det er viktig for oss i Systemhus å være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for deg i din byggeprosess.

  Uansett om du er en fersk eller erfaren boligbygger, ønsker vi å være aktive for å sikre kvalitet i alle ledd, og gi deg den tryggheten som du har behov for.
  Her er litt praktisk informasjon:

  icon byggeprosessen 01

  Det starter med en drøm.

  Når du skal realisere din boligdrøm, er det viktig å finne en partner som vil gi deg en god prosess og et perfekt resultat. Vi i Systemhus har realisert nesten 50.000 boligdrømmer siden 1967. La oss hjelpe deg å realisere din.

   icon byggeprosessen 02

  Tomtebefaring

  Den nye tomten skal huse deres nye hjem. Vi er med på tomtebefaring, og tar ansvar for at lover og forskrifter følges. Er tomten virkelig flat? Hvordan bør huset bygges i forhold til himmelretningene, utsikt, vindretninger, snø- og grunnforhold? Spør oss om råd.

   icon byggeprosessen 03

  Tegningsforslag og pristilbud

  Våre arkitekter og konsulenter vil også kunne bistå dere med tilpasning av hus på tomt. Vi gir deretter et bindende pristilbud som garanterer at boligen leveres etter tegning til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende.

   icon byggeprosessen 04

  Kontraktsmøte

  Her avtales alt fra pris, garantistillelse og fast dato for overtakelse.

   icon byggeprosessen 05

  Oppstartsmøte

  I oppstartsmøtet gjennomgår vi hele byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelsesprosedyren. Etter dette møtet vil det normalt være mer utfordrende å gjøre endringer i leveranse og utførelse.

   icon byggeprosessen 06

  Byggesøknad

  Dette er en omstendelig prosess som vi tar oss av. Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering, bygging og kontroll av det enkelte fagområdet. Selv tar vi det overordnede koordineringsansvaret.

   icon byggeprosessen 06 7

  Klar, ferdig, bygg!

   icon byggeprosessen 08

  Byggeperioden

  Byggeperioden deles opp i milepæler hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt sjekkliste. Vi legger stor vekt på Rent Byggprosessen som skal ivareta fuktsikring, avfallshåndtering og støv-suging av boligen etter egne prosedyrer. Dette for å unngå innbygging av fukt og støv/ skitt i konstruksjonen.

   icon byggeprosessen 09

  Egeninnsats

  Det vil være anledning å utføre egeninnsats dersom man har kvalifikasjoner til dette. Dette gjelder i hovedsak grunnmur, maling og gulvbelegg.

   
   icon byggeprosessen 10

  Ferdigbefaring

  Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse.

   icon byggeprosessen 11

  Overlevering

  Vi utleverer en brukerveiledning til boligen med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområde. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje.

  Ettårs garantibefaring

  Vi kaller inn til ettårsbefaring hvor vi gjennomgår boligen med tanke på om det har oppstått feil eller andre ting som må justeres. For feil og mangler som påberopes etter overtakelse, stilles en sikkerhet på 5 prosent i 5 år.