Tips & inspirasjon

.

Effektiv bygging med elementer og blokker

cover-Webe_20201125-140914_1 Effektiv bygging med elementer og blokker

Enten det er snakk om å bygge hus, garasje eller et anneks, byr dagens utvalg av byggevarer på tidsbesparende og effektive løsninger. Det er mulig ved å bruke ulike typer systemer med elementer, blokker og mørtel for å lage både ringmur, grunnmur og vegger.

Elementer til ringmur og garasjer

Skal du bygge en ringmur, bør du bruke dedikerte ringmurselementer. Slike finner du blant annet hos Jackon og Vartdal plast. Begge leverandørene lager elementene sine av ekspandert polystyren (EPS) og formstøper dem som byggeklosser som er enkle å montere. Da EPS har svært gode isoleringsegenskaper, bidrar ringmurselementene til å reduseres kuldebroen mellom gulv og ringmur til et minimum. I tillegg øker gulvtemperaturen i randsonene, og sluttresultatet er bedre bokomfort og lavere energiforbruk.

Foto: Jackon – ringmur.

Elementene leveres med en fibersementplate på utsiden, slik at det ikke er behov for å gjøre noe mer arbeid med den utvendige overflaten når elementene er montert. Begge typer elementer fungerer dessuten som forskaling og tosidig isolering av ringmuren i ett. Ved montering på avrettet byggegrunn er det ikke behov for ytterligere forskaling.

Det finnes ulike typer ringmurselementer til ulik bruk. Hva som passer for deg avhenger blant annet av veggtykkelse, behov for spesialtilpassing, høyde på muren osv. Ta kontakt med et av våre byggevarehus for å finne ut hva som passer i akkurat ditt prosjekt.

Begge leverandører produserer dessuten ringmurselementer spesielt beregnet for garasjer. De bidrar til rask og enkel bygging, isolerer godt og leveres med en beskyttende fibersementplate på utsiden. Både Vartdal og Jackon leverer ferdige byggesett til garasjer i ulike størrelser. Passer ikke pakkene til ditt behov, kan elementer og tilbehør selvsagt bestilles løst eller du kan ta kontakt med leverandørene for å tilpasse innholdet i pakkene.
Foto: Vartdal - Ringmur

 Grunnmurselementer

Jackon og Vartdal har også egne elementer for grunnmur og vegger som er laget av EPS. Det sikrer god isoleringsevne, på samme måte som ringmurselementene. Hos Vartdal lages grunnmurselementene i høyder på opptil tre meter og bredde på 90 cm. Tykkelsen på et standard element er 241 mm med ferdig pålimt 8mm. utvendig betongfiberplate og en innvendig 12 mm Magnaboard-plate. Denne oppbyggingen kan bidra til å øke det innvendige arealet med inntil 5 %. Vartdal Grunnmur er den grunnmuren i Norge som blir produsert etter mål.

Foto: Vartdal - Grunnmur

Jackons Thermomur-system for grunnmurer er basert på formstøpte blokker som stables som byggeklosser. I systemet finnes et bredt sortiment av blokker og tilbehør som gir et komplett byggesystem for grunnmur og vegger i fulle etasjehøyder. Blokkene har meget lav vekt og er derfor enkle å jobbe med. Med Jackon Thermomur kan grunnmuren til et vanlig bolighus settes opp på én dag, og en komplett enebolig bygges raskt og solid.


Foto: Jackon - Thermomur

 Både Vartdal Grunnmur og Jackon Thermomur skal fylles med betong etter montering. Ved bruk av disse systemene, reduseres betongforbruket vesentlig i forhold til tradisjonell støping med kassetter.

 Vær lur – bygg i mur!

Med unntak av en del sentrumsbebebyggelse i deler av landet, er hovedregelen at norske småhus, garasjer og anneks bygges i treverk. Ikke noe galt i det, men det finnes andre alternativer. Har du tenkt over fordelene ved å bygge i mur?

Velger du å bygge med lettklinkerblokker, kan vi for eksempel nevne følgende: 

  • Det er ubrennbart
  • Det gir god lydisolering
  • Er vedlikeholdsvennlig
  • bidrar til et godt inneklima da det ikke gir grobunn for mugg eller sopp

Lettklinkerblokker er dessuten lette, noe som gjør jobben enklere. Med sine rette, skarpe kanter og jevne overflate, er det også enklere å gjennomføre både mur- og pussarbeidet. Dessuten bidrar det til redusert mørtelforbruk.
Foto: Weber - mur

 Bygg en garasje med lettklinkerblokker

Skal du sette opp en frittstående garasje kan du bruke Scan Blokk 20. Med disse opprettholdes bæringen i veggene slik at de tåler lasten fra takkonstruksjon. Når betongsålen er støpt kan du starte med muringen. Det er viktig å være nøye med forarbeidet i form av å kontrollere diagonaler, plassering av åpninger og eventuelle ventiler som skal monteres. Et godt forarbeid sikrer et godt sluttresultat.

Foto: BMC - grunnmursystem

Første rad med blokker settes i murmørtel, slik som Scan Mur og Puss M5. Muringen oppover foregår ved å forskyve skjøtene på blokkene (forbandt). Fugearmering skal benyttes, og forbruket avhenger av murens høyde og tilbakefylling. En tommelfinger-regel er 2 stk. i hvert 2. skift. Husk å ta høyde for 30 cm overlapp av armeringen. I siste skift på muren bruker du Scan Blokk 20 U, som skal fylles med støpemørtel (f.eks Scan B-20 eller B-30). U-blokken må også armeres med u-blokkarmering for å få riktig styrke.

Isolert garasje – unødvendig eller praktisk?

 Vil du ha en isolert garasje, enten fordi du synes det er komfortabelt å kunne sette seg inn i en «varm» bil på kalde vinterdager eller fordi du bygger en bod i forbindelse med garasjen, kan du med fordel velge Scan Isoblokk 25 cm. Disse blokkene mures på samme måte som Scan Blokk 20, men det er noen forskjeller:

  • Armering: du kan bruke fugearmering, men for å sikre en enda mer solid vegg kan Scan Iso armering 20 lønne seg. Den binder begge blokk-vangene sammen og gir den beste løsningen.
  • Laftevatt: mellom hvert skift legges laftevatt mellom mørtelstrengene slik at man unngår varmetap (kuldebroer).
  • Hjørneblokker: I dette systemet finnes også hjørneblokker som har gjennomgående isolasjon i hjørnet. Dermed unngår du kuldebroer.
  • Avslutningsblokk: til Scan Isoblokk 25 cm, benyttes Scan Blokk 25 U som ilegges u-blokk armering og Scan Iso innlegg slik at også kronen blir isolert!

Når garasjen er ferdig, er det behov for å pusse lettklinkerblokkene for å få en pen og beskyttende overflate. Til dette kan eksempelvis Webers Fiberpuss-system brukes, der fiberpuss tilpasset sprøyting brukes. Det vil si at samtlige tre sjikt med puss kan påføres med pumpe, noe som bidrar til tidsbesparelser. Behovet for å blande i bøtter og bære tunge dunker opp på stillaser for å påføre pussen manuelt, forsvinner faktisk med dette systemet.

Generelt anbefaler vi at du leser nøye gjennom leverandørenes anvisninger før du setter i gang et murprosjekt. Du får også råd og tips hos et av våre byggevarehus.

Kjeller i murverk gir en rekke fordeler

 Skal du bygge nytt hus og har mulighet til å bygge kjeller? Da bør du vurdere å bygge den i mur. Det gir nemlig god lydisolering, som fører til at du unngår ulempene ved å ha to boenheter i en. Velger du i tillegg et etasjeskille i betong, som Scan Lyddekke, vil den totale lydisoleringen mellom etasjene bli enda bedre!

Foto: BMC - grunnmursystem

Lagringsplass er også et poeng. Selv om du ikke nødvendigvis er en «utgjort samler» vil nok de fleste være enig i at oppbevaringsplass får man sjeldent nok av – enten det er utemøbler, sportsutstyr eller klær. Bygger du en isolert kjeller kan alt lagres i riktige temperaturer!

Hvis du tenker nøye igjennom og planlegger godt, kan du fint lage både ekstra soverom, kontor eller stue i kjelleren. Det høres vel ikke dumt ut med et eget krypinn for minstemann med venner som plutselig har blitt 16 år?

Valg av kledning til ditt hus
Vil vi dele på hus og utstyr om 30 år?